Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ số thần tài - SXMB

4490

Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
44
17 lần
52
17 lần
71
16 lần
04
16 lần
68
16 lần
64
16 lần
81
15 lần
05
15 lần
76
15 lần
88
15 lần
03
15 lần
70
14 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
96
3 ngày
06
2 ngày
68
2 ngày
78
2 ngày
90
2 ngày
84
2 ngày
58
2 ngày
54
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
66
15 ngày
76
14 ngày
71
12 ngày
83
12 ngày
47
10 ngày
59
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
121 lần
7
118 lần
6
117 lần
3
113 lần
9
107 lần
8
105 lần
2
104 lần
4
102 lần
5
100 lần
1
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
119 lần
1
119 lần
2
116 lần
7
114 lần
8
112 lần
9
105 lần
6
102 lần
0
100 lần
3
98 lần
5
95 lần