Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
HT(8 lần); HB(6 lần); HL(6 lần); KB(6 lần); 60(4 lần); 84(4 lần); 04(3 lần); 70(3 lần); 45(3 lần); 65(3 lần); 10(3 lần); 52(3 lần); 40(2 lần); 11(2 lần); 50(2 lần); 57(2 lần); 64(2 lần); 68(2 lần); 35(2 lần); 93(2 lần); 24(2 lần); 69(2 lần); 76(2 lần); 92(2 lần); 27(2 lần); 37(2 lần); 67(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
36(1 lần); 19(1 lần); 75(1 lần); 25(1 lần); 22(1 lần); 01(1 lần); 15(1 lần); 20(1 lần); 09(1 lần); 41(1 lần);