Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
SZ(6 lần); SQ(6 lần); SG(6 lần); TZ(6 lần); 18(5 lần); 69(4 lần); 64(3 lần); 62(3 lần); 26(3 lần); 92(3 lần); 35(3 lần); 45(3 lần); 86(3 lần); 41(3 lần); 06(3 lần); 04(2 lần); 27(2 lần); 80(2 lần); 05(2 lần); 46(2 lần); 10(2 lần); 42(2 lần); 32(2 lần); 99(2 lần); 29(2 lần); 73(2 lần); 96(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
59(1 lần); 85(1 lần); 25(1 lần); 01(1 lần); 54(1 lần); 22(1 lần); 77(1 lần); 50(1 lần); 47(1 lần); 75(1 lần);