Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
PV(6 lần); QM(6 lần); QD(6 lần); QV(6 lần); 21(4 lần); 35(3 lần); 78(3 lần); 58(3 lần); 12(3 lần); 77(3 lần); 80(3 lần); 95(3 lần); 00(3 lần); 33(2 lần); 87(2 lần); 02(2 lần); 05(2 lần); 79(2 lần); 44(2 lần); 98(2 lần); 71(2 lần); 68(2 lần); 38(2 lần); 08(2 lần); 56(2 lần); 28(2 lần); 51(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
72(1 lần); 82(1 lần); 30(1 lần); 20(1 lần); 70(1 lần); 84(1 lần); 54(1 lần); 60(1 lần); 04(1 lần); 83(1 lần);