Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
XN(8 lần); YV(6 lần); YN(6 lần); 33(4 lần); 69(4 lần); 45(3 lần); 11(3 lần); 32(2 lần); 18(2 lần); 25(2 lần); 47(2 lần); 34(2 lần); 77(2 lần); 08(2 lần); 06(2 lần); 55(2 lần); 60(2 lần); 72(2 lần); 75(2 lần); 29(2 lần); 99(2 lần); 89(2 lần); 46(2 lần); 96(1 lần); 71(1 lần); 52(1 lần); 57(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
10(1 lần); 70(1 lần); 63(1 lần); 97(1 lần); 24(1 lần); 23(1 lần); 26(1 lần); 82(1 lần); 64(1 lần); 81(1 lần);